สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

 

 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ราบสูง    สลับกับที่ดอน   ความสูงระดับน้ำทะเลอยู่ระหว่าง   168  -  182   เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นที่ราบสูง   75  %   และที่ดอน  25   % ของพื้นที่ทั้งหมด  เป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนทั้งหมด   

       ลักษณะภูมิอากาศมี  3  ฤดูกาล    ได้แก่

-  ฤดูร้อน    ช่วงเดือนมีนาคม   ถึงต้นเดือนมิถุนายน    อากาศร้อนจัด  มีความแห้งแล้งสูง

-  ฤดูฝน      ช่วงปลายเดือนมิถุนายน   ถึงปลายเดือนกันยายน   มีปริมาณน้ำฝนน้อยและมีปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ส่งผลต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค   บริโภค  และน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร

-  ฤดูหนาว     ช่วงเดือนตุลาคม    ถึงเดือนกุมภาพันธ์    มีอากาศหนาวและลมกันโชกแรง

            อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ    28.60    องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ   32.16      องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ       18.46    องศาเซลเซียส

อาณาเขต           ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลงิ้ว , ตำบลกงรถ  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

                        ทิศใต้      ติดต่อกับ  ตำบลห้วยแถลง,ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา

                        ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ     ตำบลกงรถ    อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

                        ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ     ตำบลทับสวาย    อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,354

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.