สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

อาชีพ

อาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้างทั่วไปมีการเลี้ยงสัตว์บ้าง  เช่น   ไก่ เป็ด  สุกร โดยคิดเป็นร้อยละ   ได้ดังนี้

            - เกษตรกรรม(รวมทั้งปศุสัตว์)                                 86         เปอร์เซ็นต์

            - รับจ้างทั่วไป                                                      5          เปอร์เซ็นต์

            - รับราชการ                                                        5          เปอร์เซ็นต์

                        - ค้าขาย                                                             2          เปอร์เซ็นต์

                        - อื่นๆ                                                                2          เปอร์เซ็นต์

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-          กลุ่มออมทรัพย์/สวัสดิการ/กองทุน                     26         กลุ่ม

-          กลุ่มอาชีพ                                                    15         กลุ่ม

-          ร้านค้าชุมชน                                                  5          แห่ง

-          ปั้มน้ำมันชุมชน                                               1          แห่ง

-          โรงสีชุมชน                                                    1          แห่ง

-          โรงสีขนาดเล็ก                                               12         แห่ง

-          ร้านค้าต่างๆ                                                   21         แห่ง

 

สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,351

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.