สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพสังคม

 

การศึกษา

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                                   2  แห่ง

1.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก

2.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

2. โรงเรียนประถมศึกษา                                                                3  แห่ง

1.       โรงเรียนบ้านตะโก

2.       โรงเรียนบ้านหนองไผ่

3.       โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์

3.  มัธยมศึกษาศึกษา                                                                    1  แห่ง

1.       โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา

ประชาชนในตำบลตะโก  จะนับถือ  2  ศาสนา   คือ  ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์  โดยนับถือศาสนาคริสต์  2  หมู่บ้าน  คือบ้านโนนแก้วและบ้านโนนแฝก    นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธ   มีศาสนสถาน คือ  วัด    3    แห่ง    โบสถ์   2  แห่ง  ได้แก่  คือ

            1.   วัดบ้านชัยราษฏร์ประดิษฐ์    ตั้งอยู่ที่บ้านตะโก  หมู่ที่ 1  (พระอาจารย์ทวี   กิตติทโร)

            2.   วัดบ้านหนองไผ่          ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ 6  (พระครูเวฬุ  วนานุรักษ์)

            3.   วัดบ้านโคกซาง           ตั้งอยู่ที่บ้านโคกซาง    หมู่ที่  3  (พระถาวร  นฐาจาโร)

4.       วัดนักบุญเทเรซา        ตั้งอยู่ที่บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 (บาทหลวงประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงค์)

5.       วัดนักบุญเปรโต          ตั้งอยู่ที่บ้านโนนแฝก   หมู่ที่  5  (บาทหลวงสมดุล  วาปีทะ)

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ                        จำนวน         3,103   คน   คิดเป็นร้อยละ  72.41

ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์                       จำนวน         1,182   คน   คิดเป็นร้อยละ  27.59       

 

การสาธารณสุข

      สถานีอนามัยประจำตำบล        (ตั้งอยู่ในบ้านตะโกสามัคคีหมู่ที่ 10)  1  แห่ง

          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                          ไฟฟ้าแสงสว่างทุกหมู่

 

สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,748,189

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı