สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

 

            การคมนาคม

. ถนนลาดยาง   เป็นของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (...) ผ่านหมู่ที่ 1 , 10  , 8,  4 ,และ   5  เป็นระยะทางประมาณ  5,000  เมตร  โดยเชื่อมตำบลทับสวายและตำบลงิ้ว

                        .  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ในทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตะโกมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน

                        . ถนนเชื่อมหมู่บ้าน

Ø       หมู่ที่ 1-6-2  เป็นถนนหินคลุก ระยะทางยาว  2,500  เมตร

Ø       หมู่ที่ 7-9      เป็นถนนหินคลุก ระยะทางประมาณ  3,000  เมตร

Ø       หมู่ที่ 9-3      เป็นถนนหินลูกรัง ประมาณ  4,000  เมตร

Ø       หมู่ที่ 7-6-2  เป็นถนนหินคลุก ระยะทางประมาณ  1,500  เมตร

Ø       หมู่ที่ 4-8      เป็นถนนหินลูกรัง  ประมาณ 500 เมตร

 

            การโทรคมนาคม

                        -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                                     10  แห่ง (ใช้ได้บางแห่ง)

            -  หอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน                                                         10  แห่ง 

 

            การไฟฟ้า

         จำนวน  10  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  95 %

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        1. ลำห้วย

-ลำห้วยตะโก  ไหลจากตำบลทับสวายเข้าสู่ตำบลตะโกที่หมู่ที่ 1,4,5  มีระยะทางประมาณ  5,500  เมตรมีน้ำตลอดปี (ลำห้วยหลัก)

-ลำกักเก็บน้ำหนองกก  หมู่ที่ 2 อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองกก ระยะทาง 1,445 เมตรมีน้ำตลอดปี

-ลำห้วยตะเคียน  หมู่ที่ 3 ตำบลตะโก  อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกซาง ระยะทางประมาณ  1,5000 เมตรมีน้ำตลอดปี

-ลำห้วยตะเกียบ  หมู่ที่ 3 ตำบลตะโก  อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกซาง ระยะทางประมาณ  1,5000 เมตรมีน้ำตลอดปี

-ลำห้วยหนองไผ่  มีระยะทางประมาณ  1,500 เมตร  อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6  มีปริมาณน้ำช่วงเดือน  สิงหาคม - เดือนธันวาคม   ของทุกปี (มีสภาพตื้นเขิน)

-ลำห้วยเอื้ออารี     มีระยะทางประมาณ  1,500  เมตร   อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี

-ลำห้วยติ้ว     มีระยะทางประมาณ  1,500  เมตร   อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี

-ลำห้วยสี่แยก     มีระยะทางประมาณ  1,500  เมตร   อยู่ในเขตพื้นที่บ้านสี่แยก หมู่ที่ 9    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี

2. คลอง

-คลองอีสานเขียว  มีระยะทางประมาณ  1,000  เมตรอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 และบ้านสี่แยก   หมู่ 9    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี  สภาพตื้นเขิน

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1.   ฝาย                                                                                7  แห่ง

                        2.  ประปาหมู่บ้าน                                                                    9  แห่ง

 

สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,748,215

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı