สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     ข้อมูลอื่น ๆ 

ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่น ๆ  

ข้อมูลอื่น ๆ

 

แหล่งน้ำ   ที่ดินและการใช้ประโยชน์

            -พื้นที่แหล่งน้ำ                1,675    ไร่ คิดเป็น    6.7 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

            -พื้นที่ป่าไม้                     525       ไร่ คิดเป็น    2.7 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

            -พื้นที่การเกษตร              21,231  ไร่ คิดเป็น    84  เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

            -พื้นที่อยู่อาศัย                1,569     ไร่ คิดเป็น    6.3 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

         ป่าชุมชน บ้านหนองโน หมู่ 7

 

มวลชนจัดตั้ง

                        กลุ่มเยาวชนหมู่บ้าน                     กลุ่ม                              

                        กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน                 10   กลุ่ม           

                        -  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์               16   กลุ่ม

 

สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,413

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.