สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  


นายบุญมี พรมพา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
โทรศัพท์ : 080-7256860


นายจันทร์ ชัยรินทร์
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 065-3785626


นางทิพย์วัลย์ จันทร์แจ้ง
เลขา ฯ สภา
โทรศัพท์ : 093-4680459


นายจันทร์ ชัยรินทร์
ส.อบต.หมู่ 1
โทรศัพท์ : 065-3785626


นายบุญมี พรมพา
ส.อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ : 080-7256860


นางทิพย์วัลย์ จันทร์แจ้ง
ส.อบต.หมู่ 3
โทรศัพท์ : 093-4680459


นายวีระศักดิ์ ลาดจันทึก
ส.อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 083-8852964


นายสำราญ วาปีกัง
ส.อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 097-3431463


นายนายลำดวน ชนะภักดิ์
ส.อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ : 096-4051390


นายอดิศร เกียงสี
ส.อบต.หมู่ 7
โทรศัพท์ : 088-3504015


นายคมกริบ ประตังทะสา
ส.อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ : 089-2868701


นายประทีป บุญพา
ส.อบต.หมู่ 9
โทรศัพท์ : 092-7826985


นายวาทิน ประจำ
ส.อบต.หมู่ 10
โทรศัพท์ : 082-1309654
สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,426

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.