สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกซาง หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น(สายนม.ถ.๑๕๖-๑๓ บ้านหนองไผ

  ประกาศราคากลางก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สายนม.ถ.๑๕๖-๔๕ บ้านโนนแฝก ซอ

  ประกาศราคากลางก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สายนม.ถ.๑๕๖-๑๔ บ้านตะโก ซอย ๑

  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโน หมู่ที่ ๗ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สายนม.ถ.๑๕๖-๓๗ บ้านหนองโ

  ประกาศกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโน หมู่ที่ 7 (สายซอยวัดบ้านหนองโน)

  ประกาศกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสี่แยก หมู่ที่ 9 (สาย นม.ถ.156-12 ต่อจากถนน คสล.เดิมไปวัดบ้านส

  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโนนแก้ว ม.4 (สายบ้านโนนแก้ว ซอย ๔ซอยศาลาประชาคม กม.ที่ 0.000-0.048)

  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองกก ม.2 (สายนม.ถ.156-01บ้านตะโก-บ้านหนองกกจากศาลาประชาคมไปบ้านนางบุญมี)

  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านตะโก ม.1(สายนม.ถ.156-01 จากบ้านนางด้วง ตลอดไธสงถึงสามแยกบ้านนายเต่ง)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,260

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.